Kresala Sariak

Kresala zinekluba sortu zenean helburuetako bat jendartean zinema kultura zabaltzea izan zen. Horretarako 2014 urtean Kresala zinekluba sariak sortu ziren. Askotan erdi ezkutuan geratzen diren profesional eta lanbideei ikusgarritasuna emateko asmoz.

Filma bat aurrera atera dadin pertsona askok parte hatzen dute proiektuan, haien lana askotan ezkutuan geratzen da. Adibidez oso gutxik dakite script-a arduratzen dela eszena guztiek jarraipen logikoa izan dezaten eta raccord erroreak agertu ez daitezen. Produkzio buru batek filmaketaren aurretik egin behar duen lana ezinbestekoa dela errodaje egunetan behar den guztia eskura egon dadin. Argazki zuzendariari esker paisaia zoragarriez gozatzeko aukera dugula. Muntatzaileek duten ardura pelikularen azkeneko emaitzan. Gordailuetan lan egiten duten zaharberritzaileei esker aspaldiko pelikula zaharrak ikusi ahal ditugula.

Urtero bizitza zineari eskaini dion pertsona bat aukeratzen da eta omenaldi xume bat eskaintzen zaio. 2017tik aurrera gainera berak duen lan kuttun baten proiekzioa ere gehitu zaio ekitaldiari.


Cuando se creó kresala zinekluba uno de los objetivos fue expandir la cultura cinematográfica. Para ello en 2014 se crearon los premios kresala zinekluba, con la intención de visibilizar trabajos y personas que a veces quedan a la sombra.

Para que una película llegue a buen puerto toman parte en ella muchas personas, y a menudo su trabajo no se llega a reconocer. Pocos saben que el script es el que consigue que todas las escenas sigan un orden lógico y de que no allá errores de racor. El trabajo que hace un jefe de producción para que todo esté listo los días de rodaje. El director de fotografía nos hace disfrutar de maravillosos paisajes. El montajista nos da el resultado final del proyecto. Las personas que trabajan en las filmotecas conservan los filmes o restauran antiguas copias para que podamos disfrutarlas.

Cada año se elige una persona que ha dedicado su vida al cine para hacerle un pequeño homenaje. Desde 2017 se proyecta después de la entrega una película escogida por el homenajeado.